Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Lignum MDV Plus s. r. o. vznikla v roku 2007 v Streženiciach (Púchov) . Spoločnosť sa od začiatku až doteraz zaoberá medzinárodnou a vnútroštátnou cestnou dopravou. Špecializujeme sa najmä na Ruskú federáciu. Z krajín EU je to Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko a Pobaltie. Vozový park k dnešnému dňu obsahuje 60 štan- dardných LKW, 30 megových LKW, 40 tandemových súprav 120 cbm, 10 Frigo LKW, 260 špeciálnych vyklápacích prívesov a 1 cisternový tandem. Záber spoločnosti sa každým rokom rozši- ruje. Venujeme sa hlavne automotive just in time doprave, high value doprave a pre- prave stavebných sypkých materiálov. Od začiatku roka 2015 sme sa začali naplno venovať stavebným projektom (diaľnice, mosty, tunely, vodné diela, obchvaty atď.), kde zabezpečujeme vozbu sypkých stavebných materiálov rôznych frakcií a druhov. Pre flexibilnejšie reagovanie na zákaznícke dopyty sme rozšírili svoje pôsobenie aj na zemné stroje. Disponujeme zemnými drtičmi, zemnými nakladačmi a zemnými bagrami. Vďaka tomu vieme rýchlejšie reagovať na dopyt a komfortnejšie zabez- pečiť pre zákazníka komplexnú prípravu a dopravu stavebného materiálu.

Jozef Šulík, konateľ

 

Allianz Slovenska poistovna